Integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdaterades senast .

För att erbjuda dig vår tjänst behöver vi hantera personuppgifter. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken information vi samlar in om våra användare, vad vi gör med den och hur vi skyddar våra användares integritet. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på kundservice@framtidsminnen.se.

Vi eftersträvar att driva tjänsten på så lite insamling av uppgifter som möjligt för öka din säkerhet och för att minska sårbarheten, lagringsunderhåll och komplexiteten.

Framtidsminnen säljer aldrig dina personuppgifter.

Integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen av integritetspolicyn nås alltid på den här sidan.

Inledande bestämmelser

Denna integritetspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Framtidsminnen, det vill säga när du tar del av tjänsten Framtidsminnen på www.framtidsminnen.se och i relaterade digitala applikationer ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls av Vugustus ("Framtidsminnen", "vi" eller "oss").

Uppgifter som vi samlar in

Information som du ger till oss. Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder vår tjänst:

Information vi samlar in om dig. När du använder vår tjänst kan vi komma att samla in följande information:

Användning av uppgifter

I samband med en beställning behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Uppgifterna behövs för att driva tjänsten och kan användas för att:

E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att ta emot din betalning eller för att skicka en beställning.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet och lagring

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter och fysiska foton.

Endast medarbetare som ska utföra skanning av foton, får tillgång till dina fysiska foton.

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

Dina rättigheter

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till kundservice@framtidsminnen.se.

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.